Situació

Carrer Cabrafiga, 2 , Llançà (Girona)

L’autoescola Llançà esta situada en el carrer Cabrafiga, 2 de la Vila de Llançà