Carnets

Classes de permisos de conducció
LCM >> Vehicles per a persones de mobilitat reduïda

vehi_MR_150Edat mínima 14 anys

• Vehicles per a persones de mobilitat reduïda.
• Fins als 16 anys complerts no autoritza a transportar viatgers.
• No és necessària quan siguis el titular d’un permís A1o B, i quan s’obtingui algun d’aquests permisos, la llicència deixarà de ser vàlida.

LVA >> Vehicles especials agrícoles autopropulsats

tractor_150Edat mínima 16 anys
• Vehicles especials agrícoles autopropulsats i els seus conjunts quan la massa o dimensions màximes autoritzades no excedeixin dels límits establerts o la velocitat màxima no excedeixi de 45 km/h.
• No és necessària quan sigui titular del permís B. Quan s’obtingui aquest permís, la llicència deixarà de ser vàlida.

AM - Ciclomotors de dos o tres rodes i quadricicles lleugers

ciclomotor-50cc_150Edat mínima 15 anys

• Ciclomotors de dues o tres rodes.
• Quadricicles lleugers

A1 >> Motocicletes lleugeres de 125 cc.

moto-125Edat mínima 16 anys

• Motocicletes amb una cilindrada màxima de 125 cc, una potència màxima de 11 kw i amb una relació de 0,1 kw/kg com a màxima.
• Vehicles per a persones de mobilitat reduïda.
• Tricicles de motor de potència màxima no superior a 15 kw.
• Implica l’obtenció del permís AM.

A2 Motocicletes amb una potència màxima de 35 kw

A2_motoEdat mínima 18 anys

• Motocicletes amb una potència màxima de 35 kw i una relació potència/pes de 0,2 kw/kg com a màxima i que no derivin d’un vehicle amb més del doble de la seva potència.
• Implica l’obtenció del permís A1.
• Hi ha dues formes d’obtenir aquest permís:
o superar les proves de control de coneixements i de control d’aptituds i comportaments.
o ser titular d’un permís A1 amb una experiència mínima de 2 anys i superar una prova de control d’aptituds i comportaments. Aquesta prova es pot substituir amb la superació d’una formació.

A >> Motocicletes

A_moto1000Edat mínima 20 anys

• Motocicletes
• Tricicles de motor. No es poden conduir els que excedeixen de 15 kw fins als 21 anys complerts.
Per obtenir el permís cal ser titular d’un permís de la classe A2 amb una experiència mínima de 2 anys i superar una formació.

B >> Automòbils

cotxeEdat mínima 18 anys

• Ciclomotors.
• Si es té una antiguitat superior a 3 anys, poden conduir motocicletes de les que autoritza a conduir el permís de la classe A1, només per territori nacional.
• Vehicles per a persones de mobilitat reduïda.
• Tricicles de motor. No es poden conduir els que excedeixen de 15 kw fins als 21 anys complerts.
• Quadricicles de motor.
• Automòbils de fins a 3.500 kg de MMA que no puguin transportar més de 9 persones inclòs el conductor
– poden arrossegar un remolc de fins a 750 kg de MMA.
– poden arrossegar un remolc de més de 750 kg de MMA si el conjunt no sobrepassa els 3.500 kg.
– si el remolc supera els 750 kg i el conjunt excedeix de 3.500 kg i no excedeix els 4.250 kg, és necessari superar una prova de control d’aptituds i comportaments o una formació.
• Vehicles especials no agrícoles i els seus conjunts la velocitat màxima autoritzada no sigui superior a 40 km/h i amb MMA no superior a 3500 kg. El nombre de persones transportades no serà superior a 9, inclòs el conductor.
• Vehicles especials agrícoles autopropulsats o els seus conjunts.

B + E >> Automòbil amb remolc

Automòbil amb remolcEdat mínima 18 anys

• Conjunt de vehicles compost per un vehicle dels que autoritza a conduir el permís B i un remolc o semiremolc que no sobrepassi els 3.500 kg de MMA.
• Només podrà expedir als conductors que tinguin el permís B

C1 >> Camió fins 7500 kg

C1_camio_lleuge_Edat mínima 18 anys

• Automòbils diferents dels autoritzats a conduir amb el permís de les classes D1 o D, amb MMA de més de 3.500 kg i que no sobrepassi els 7.500 kg. Podran transportar 9 places inclòs conductor.
– poden arrossegar un remolc que la MMA no excedeixi de 750 kg.
• Només pot expedir a conductors que ja siguin titulars del permís B.
• Implica la concessió del BTP.

C1 + E >> Camió fins 12000 kg amb remolc

camio_c1+eEdat mínima 18 anys

• Conjunts de vehicles compostos per un vehicle dels que autoritza a conduir el permís C1 i un remolc o semiremolc que la MMA excedeixi de 750 kg sempre que la MMA del conjunt no excedeixi de 12.000 kg.
• Conjunts de vehicles compostos per un vehicle dels que autoritza a conduir el permís B i un remolc o semiremolc que la MMA excedeixi de 3.500 kg sempre que la MMA del conjunt no excedeixi de 12.000 kg.
• Implica la concessió del B + E

C >> Camió

camioEdat mínima 21 anys

• Automòbils diferents dels autoritzats a conduir amb el permís D1 o D, la MMA excedeixi de 3.500 kg. Podran transportar 9 places inclòs el conductor.
• Poden arrossegar un remolc que la MMA no excedeixi de 750 kg.
• Només pot expedir a conductors que ja siguin titulars del permís B.
• Implica la concessió del permís C1.

C + E >> Camió amb remolc

camioremolcEdat mínima 21 anys

• Conjunts de vehicles compostos per un vehicle dels que autoritza a conduir el permís C i un remolc o semiremolc que la MMA excedeixi de 750 kg.
• Implica la concessió del B + E i C1 + E, i el D + E quan ja tingui el D.

D1 >> Mini bus

mini-busEdat mínima 21 anys

• Automòbils per a transport fins a 17 persones, inclòs el conductor. La longitud màxima no excedirà de 8 metres.
• Poden arrossegar un remolc que la MMA no excedeixi de 750 kg.
• Vehicles no agrícoles o els seus conjunts quan el nombre de persones transportades excedeixi de 9 i no de 17.
• Només pot expedir a conductors que ja siguin titulars del permís B.
• Implica la concessió del BTP.

D1 + E >> Mini bus amb remolc

mini_bus_remolcEdat mínima 21 anys

  • Conjunts de vehicles compostos per un vehicle dels que autoritza a conduir el permís D1 i un remolc o semiremolc que la MMA excedeixi de 750 kg.
  • Implica la concessió del B + E.
D >> Autobús

bus_DEdat mínima 24 anys

• Automòbils per transportar més de 9 persones.
• Poden arrossegar un remolc que la MMA no excedeixi de 750 kg.
• Vehicles no agrícoles o els seus conjunts quan el nombre de persones transportades excedeixi de 17.
• Només pot expedir a conductors que ja siguin titulars del permís B.
• Implica la concessió del permís D1.

D + E >> Autobús amb remolc

Edat mínima 24 anys

• Conjunts de vehicles compostos per un vehicle dels que autoritza a conduir el permís D i un remolc o semiremolc que la MMA excedeixi de 750 kg.
• Implica la concessió del B + E i D1 + E.